Xướng: 

Chớ Đùa
Nguyễn Gia KhanhThứ gì đến tết cũng chờ mua
Hiềm nỗi mình đâu đã có thừa
Cho dẫu con đòi manh áo mới
Nhưng vì chủ dục món tiền xưa
Xin không, hổ mặt cam bần tiện
Trả rẻ, thương người chịu lỗ thua
Ngoảnh mặt làm ngơ đành tự nhủ
Chợ xuân ít bạc chớ mà đùa!

Họa: 

Đâu Dám
Hoài Thu
Có bao nhiêu thứ phải cần mua,
Nhìn lại tiền tiêu chẳng mấy thừa 
Vẫn muốn đua đòi bao của lạ
Nhưng vì mắc mứu khoảng ngày xưa
Lương hưu ít ỏi nào đâu dám
Nghĩa bạn đáp đền cũng chịu thua
Thôi thế hương hoa ta đón tết
Ngắm nhìn thiên hạ mãi vui đùa.
ĐÂU DÁM ( hoạ " chớ đùa " của Gia Khanh) Có bao nhiêu thứ phải cần mua Nhìn lại tiền tieeu chẳng mấy thừa . Vẫn muốn đua đòi bao của lạ Nhưng vì mắc mứu khoảng ngày xưa Lương hưu ít ỏi nào đâu dám Nghiax bạn đáp đền cũng chịu thua Thôi thế hương hoa ta đón tết Ngắm nhìn thiên hạ mãi vui đùa
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp