Xướng:
 

Có...Không

Tuyết Phượng

 

 Dư âm ngày ấy…có còn không?

Một thoáng bâng quơ,chợt rối lòng

Nỗi nhớ mơ hồ...mây gặp gió

Niềm yêu len lén...nguyệt qua song

Nửa đời dâu bể, duyên không vẹn

Trọn kiếp phù sinh, nợ chửa xong

Con tạo xoay vần bao thế cuộc

Ta từng đêm lặng, mãi chờ mong.

 

Họa: 
 

Tâm Cảm

Trúc Nguyên

 

Kỷ niệm năm nào chị nhớ không?

Thắm tươi hoa lá dậy thơm lòng.

Thuyền đi bến đợi trăng lên núi,

Gió thoảng tình trông mộng ngắm song.

Thủ bút ghi ân-ân đượm mãi,

Xông trầm tưởng nghĩa-nghĩa tròn xong.

Đa đoan thế sự ươm màu nắng,

Lối cũ ngày về ôi ước mong...!

 
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp