Xướng:

Ly Biệt
Lê Dức Thông


Thuyền nhổ neo rồi bến trống không
Mang tình đi nốt một chiều đông
Chân trời u uất làn sương lạnh
Ngõ xóm xôn xao giải khói nồng
Những tưởng đong đầy bao mộng ước
Nào ngờ vơi cạn bấy hoài trông
Nén nhang ly biệt đưa tình phụ
Vào cõi phôi pha kiếp má hồng.

Họa:

Còn Nhớ Không
Nam Kha


Khăc mãi dáng mềm có biết không?
Trói tình ngồi tựa gốc sầu đông
Nhoè lâng bóng ảo tung bay mỏi
Dim đỏ mắt sâu cháy rực nồng
Đã tưởng miên man nguồn mộng lạc
Nào ngờ héo hắt giọt sầu trông
Em xưa còn nhớ dòng trăng lướt?
Nhẹ nhõm long lanh má ửng hồng!!

 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp