Xướng:
 
CỢT ĐỜI
Nguyễn Gia Khanh
 
"Cuộc cờ đua chí dù cao thấp
Ta muốn thanh nhàn thú vị ta"
(Nguyễn Bỉnh Khiêm)
*
CUỘC lữ như ngàn bọt sóng xa
CỜ rơi dưới ngựa có khi mà
ĐUA gì giữa nẻo quan trường ấy
CHÍ cả đâu quỳ mấy trước ma
DÙ mộng chưa tròn danh huyễn bỏ
CAO sơn lặng ngóng dẫu mơ đà...
THẤP dường cỏ vẫn trêu hoài gió
TA MUỐN THANH NHÀN THÚ VỊ TA.
 
Họa :
 
An Nhiên
Thu Ẩn

 
Cuộc trần chẳng vội gió đàng xa
Cờ xí đôi phen chút rộn mà
Đua với lan hồng tâm tợ huệ
Chí còn trăng rọi giữa tà ma
Dù duyên lỡ ngắn thôi dành phận
Cao vẫn buông tay biết mộng đà...
Thấp bé quanh mình vui thảo dã
TA MUỐN THANH NHÀN THÚ VỊ TA
 
Thỏa Thú Điền Viên
Thái Chung
 
"Cuộc cờ đua chí dù cao thấp
Ta muốn thanh nhàn thú vị ta"
(Nguyễn Bỉnh Khiêm)
***
CUỘC thế trôi dần đắm mộng xa
CỜ tan được mất cũng thôi mà
ĐUA dừng chước quỷ danh tiền vọng
CHÍ lực hao mòn bỏ kế ma
DÙ gặp đời hoen lòng phấp phỏng
CAO niên thoải mái vẫn theo đà
THẤP hèn nể trọng mà chi tính
TA MUỐN THANH NHÀN THÚ VỊ TA.
0703 H,12/6/2021
 
Chơi Thơ
Thạch Hãn

 
"Cuộc cờ đua chí dù cao thấp
Ta muốn thanh nhàn thú vị ta"
(Nguyễn Bỉnh Khiêm)
*
CUỘC thế xoay vần tận nẻo xa
CỜ thi cũng vậy món chơi mà
ĐUA hồn quỷ ý mơ màng bởi
CHÍ ngả nghiêng vì giỡn mặt ma
DÙ cạn dòng nhưng giàu trí tưởng
CAO nhân ngờ vực thẳm sâu đà...
THẤP cơ lại nghĩ thân phàm tục
TA MUỐN THANH NHÀN THÚ VỊ TA.
 
Thanh Thản
Nguyễn Tiến
 
* Cuộc cờ đua chí dù cao thấp
Ta muốn thanh nhàn thú vị ta*
(Nguyễn Bỉnh Khiêm )
 
CUỘC ẩm tan rồi mãn ý xa
CỜ theo vó ngựa đến nơi mà
ĐUA từng hũ rượu thơm mồi nhắm
CHÍ thỏa mây đùa kệ lũ ma
DÙ ước đời vui lòng nhẹ nhõm
CAO danh nhã nhặn cứ qua đà
THẤP ngồi vãn cảnh miền sơn hạ
TA MUỐN THANH NHÀN THÚ VỊ TA
 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp