Xướng:
 

Cứ Nghĩ Đông Tàn
Nguyễn Gia Khanh

 

Hẳn nghĩ đông tàn hết lạnh ư?
Đêm qua rét bủa trận đau nhừ
Co ro trẻ bỏ tìm con chữ
Sướt mướt già ngồi gõ án thư
Gió bão giăng đầy thương mấy chứ
Sơn khê cách biệt biết răng chừ 
Đường xa thoáng bước chân cô lữ
Chắc đợi xuân về viếng cố lư.


Họa:

Bước Lữ Dặm Dài
Nam Kha


Chợt nghe trẻ nhỏ tụng a..ư
Hồi tưởng ngày qua mộng nát nhừ
Còn vụn linh hồn gieo ý, chữ
Và mòn thân xác gõ thi, thư
Vô vàn nỗi tiếc là bao chứ
Man mác hồn rơi đến bấy chừ...
Lững thững mệt nhoài ngàn dặm lữ
Rừng lau bước lạc nhớ Hoa Lư

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp