Xướng:

Dạ Khúc Sầu Thu
Nguyễn Gia Khanh

 

U trầm nhạc khúc trỗi sầu thêm
Ngóng lại người xưa bước lặng thềm
Mù mịt nhạn xa trời lộng gió
Hững hờ song lẻ bóng nhòa đêm
Ru hồn gợi nhớ miền sâu thẳm
Chuốc rượu tìm say cuộc lả mềm
Thù tạc chén trao cùng đợi mãi
Thu về gửi mộng dỗ lòng êm.

 

Nghịch:
 

Êm lòng dỗ mộng gửi về thu
Mãi đợi cùng trao chén tạc thù
Mềm lả cuộc say tìm rượu chuốc
Thẳm sâu miền nhớ gợi hồn ru
Đêm nhòa bóng lẻ song hờ hững
Gió lộng trời xa nhạn mịt mù
Thềm lặng bước xưa người lại ngóng
Thêm sầu trỗi khúc nhạc trầm u.

 

Họa:

Y Đề
Thạch Hãn

 

U tịch cõi lòng nỗi vắng thêm
Nắng mưa sầu gợn bóng vương thềm
Mù chao sóng biển tràn sương trắng
Khói cuộn mây trời ngập lửa đêm
Ru tiếng mộng buồn ân ái nhạt
Dỗ phiên tình muộn gối chăn mềm
Thù quên hận bỏ đều cay đắng
Thu chớm lạnh chiều dạo bước êm ...

 

Nghịch:
 

Êm bước dạo chiều lạnh chớm thu
Đắng cay đều bỏ hận quên thù
Mềm chăn gối muộn tình phiên dỗ
Nhạt ái ân buồn mộng tiếng ru 
Đêm lửa ngập trời mây cuộn khói
Trắng sương tràn biển sóng chao mù
Thềm vương bóng gợn sầu mưa nắng
Thêm vắng nỗi lòng cõi tịch u ./.

 


  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp