Xướng:

 

Đã Tưởng

Nam Kha

 

Đã tưởng trái tim hóa đá bàn

Quên đời phù phiếm trót đa mang

Lỡ thân lỡ phận hồn ngơ ngác

Tùy ngộ tùy duyên mắt ngỡ ngàng

Mỏi cánh rơi mù huyền lệ sử

Lạc lòng trôi nổi diễm tình trang

Lê mòn mặt đất bàn chân nhỏ

Lơ lửng thinh không chiếc lá vàng

Vội vã tung mây về lại gốc

Mê man nhuốm bụi bủa giăng hàng

Niềm đau đắng chát thơ trầm lắng

Nỗi nhớ treo nghiêng nợ buộc ngang

Ngày ấy hoang mơ miền hạnh phúc

Bây giờ loạn tưởng chốn thiên đàng

Cho người lỡ cuộc lời xin lỗi

Đã tưởng trái tim hóa đá bàn

 

Họa:

 

Diệu Pháp

Trúc Nguyên

 

Diệu pháp cao siêu khó nghĩ bàn

Chuyển mê khai ngộ bớt lầm mang

Thường suy ngẫm kỹ vơi hờn mộng

Mãi niệm trì chuyên gỡ ngỡ ngàng

Bát Nhã soi đường xoay thức nghiệp

Kim Cang chiếu lối rạng tâm trang

Gieo trồng thiện hạt ươm mầm ngọc

Nối kết từ hoa tiếp kệ vàng

Giải gánh ưu sầu nương cội đức

Lìa dòng khổ não tỏ nguyền "trăng"

Thanh nhàn nhẹ bước vui niềm hạnh

Lặng lẽ an thân dạo cảnh ngang

Pháp Phật thâm sâu khai giác lộ

Tàng Kinh mầu nhiệm hiển chơn đàng

Đưa người lạc lối xa miền ám

Diệu pháp cao siêu khó nghĩ bàn...!

 

California, 06-07-2019

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp