Bài xướng:

Lưu Luyến Những Mùa Thu
Nguyễn Chí Hiệp


 Sân trước phủ đầy sương cuối thu
 Lá vàng theo gió đuổi xa mù
 Vân đài cảnh đẹp hồ xanh thẳm
 Điện ngọc trăng mờ bóng trắng lu
 Ngân mãi tiếng reo đàn khẽ dạo
 Tạ từ câu nói giọng êm ru
 Nhân tình nhớ vẫn xưa thời cũ
 Chân bước chậm về đêm cuối thu.

Bài họa:

Đẫm Giọt Thu
Thy Lệ Trang

Thuận:


Sân ngập lá vàng trăng nhớ thu
 Dáng mờ xa khuất đỉnh sương mù
 Vân du mộng huyễn tình cay đắng
 Điện vỡ đêm tàn Nguyệt nhạt lu
 Ngân khẽ tiêu xưa hồn lắng đọng
 Thả thầm thơ cũ điệu buồn ru
 Nhân tâm biến loạn đời dâu bể
 Chân vướng thêm sầu đẫm giọt thu

 Nghịch:

 Thu giọt đẫm sẩu thêm vướng chân!
 Bể dâu đời loạn biến nhân tâm
 Ru buồn điệu cũ thơ thầm thả
 Đọng lắng hồn xưa tiêu khẽ ngân
 Lu nhạt Nguyệt tàn đêm vỡ điện
 Đắng cay tình huyễn mộng du vân
 Mù sương đỉnh khuất xa mờ dáng
 Thu nhớ trăng vàng lá ngập sân.

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp