Xướng: 
 

Dang Dở
Tâm Thành

 

Tôi nhặt tình em một túi đầy
Khi buồn nhấm lại chút men cay
Vẫn còn nhớ mãi ngày chung bước
Tuy hận tìm quên lúc rã bầy
Thuyền đã nhỗ neo đừng ngượng gót
Tàu vừa chuyễn bánh chớ rời tay
Yêu đương sao nỡ đành ly biệt
Duyên nợ mà chi khổ thế nầy

Các Bài Họa:

Tàn Một Giấc Mơ
Hữu Hảo

 

Ba năm xa bậu nhớ nhung đầy
Trở lại đâu ngờ đụng đắng cay
Ham phú gặp giàu nhanh kết bạn
Phụ bần ngại khó vội lìa bầy
Thời may chưa hưởng vui bao bận
Vận rủi mang về hoạ trắng tay
Vớ phải dân ghiền tiêu sản nghiệp
Nay tra mai hỏi khổ dường nầy!

Lỗi Nhịp
Như Thu

 

Vì sao sợi nhớ mãi đong đầy?
Lỗi nhịp cung đàn nén lệ cay!
Vẫn ước cau trầu mong chạm ngõ
Nào nghe chim sáo nỡ xa bầy!
Ôn thời chung nẻo hoài xây mộng
Tiếc thủa bên người chẳng nắm tay
Trước cổng "Vu Quy" giòn giã pháo
Phòng đơn gối lẻ buốt tim nầy!


Tình Muôn Thuở
Sông Thu

 

Tình yêu hai đứa mãi đong đầy
Trời bắt chia lìa...ôi, đắng cay!
Thương cánh chim đơn ôm bóng chiếc
Xót thân bướm lẻ tách đàn bầy
Từng chiều thu muộn mờ mi lệ
Những sáng đông dài buốt ngón tay
Khắc khoải ước ao ngày hội ngộ
Cùng nhau đi tiếp cuộc đời này.

 

Vô Thường Cõi Tạm
Văn Thanh Trương

 

 

Cuộc đời buồn khổ mãi vơi đầy
Hạnh phúc xong rồi lại đắng cay
Lúc được lên voi, vui kể xiết
Khi mà xuống chó, nghĩ buồn thay
Dù cho thuở trẻ chưa tròn kiếp
Lúc đến thời già vẫn nắm tay
Thân hạc giờ đây như khói bụi
Vô thường cõi tạm thế gian này.

 

 


  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp