Bài Xướng:
 
DẾ DŨI
 HT. Thích Chơn Điền
 
Giống này phá hoại khó mà tha
Cắn hết cây non đến đọt già
Biệt dạng im hơi khi có sáo
Khua môi múa mỏ lúc không gà
Sáng ra, đục xuống đau lòng đất
Tối lại, đào lên tróc rễ cà
Cày cuốc đất bằng cho dậy sóng!
Dũi đâu không dũi, dũi quanh nhà .
 
Bài Hoạ1:
 
BAO DUNG RỘNG LƯỢNG 
Trúc Nguyên
 
Bao dung rộng lượng hay thứ tha
Thương trẻ thơ ngây đến cụ già 
Dìu dắt đỡ nâng thanh tiếng sáo
Yêu thương đùm bọc đẹp đàn gà
Gieo mầm nhẫn nại thơm hương đất
Cấy hạt từ bi thắm đạo ca
Từ giã tranh đua đời lặng sóng
Bình yên trải rộng khắp muôn nhà 
 
California, 22-11- 2021
 
 Bài Hoạ 2:
 
VÌ THƯƠNG
Minh Đạo
 
Thương nhiều khắp chúng dụng tâm tha,
Kiến giải điều ngay hiểu trẻ già.
Rót đạo vào tai êm khúc sáo…
Nương đời giảng pháp trọn đàn gà…
Lòng an đối cảnh nom thì rõ,
Kệ lắng tuỳ duyên giữ hổng sa.
Vạn lối bày cho người lặng tỉnh
Thong dong chẳng vướng lúc về nhà…
 
23/11/2021
 
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp