Xướng: 
 

Đếm Bước Thời Gian
Nguyễn Gia Khanh

Ngỡ bóng câu vừa thoảng vụt song
Thời gian lặng lẽ cuốn theo dòng
Thang đời mấy bậc leo đà mỏi
Món nợ bao ngày gỡ chửa xong
Tuổi mới chồng lên tờ lịch cũ
Niềm xưa giũ xuống mảnh lưng còng
Ta ngồi phủi mộng vương đầu trắng
Chạnh bước phong trần lỡ ruổi rong.

 


Họa:
 

 

Chiều Của Tôi
Hoàng Công

Đêm dài ảo não nguyệt nhòm song
Tản mạn vòng vo nước giữa dòng
Thước gãy đo đường không thể được
Dao cùn chẻ lạt có mà xong
Rằng thương phận hẩm trời gieo khó
Lại trách mình đen lão để còng
Lỡ mộng hoàng lương còn sấp ngửa
Thao vàng khớp bạc chẳng mòng - rong!

 

 

Gửi Tình Bút Mực
Hương Thềm Mây . GM Nguyễn Đình Diệm 
 

 

Bên thềm nguyệt tỏa gió lùa song
Thấm đượm mùi quê thả cuộn dòng
Sự nghiệp đeo mang chừ bỏ xuống
Công danh gánh vát cũng buông xong
Mai già dưỡng tánh nhìn thân cỗi
Tuổi lão trông trời ngẫn bóng còng
Đầu bạc theo xuân tìm đâu bến
Thu đông bút mực gửi tình rong.

 

Dã Tràng Hoài Niệm
Thái Chung

 

Mơ về liếp cũ mái nhà song
Ngẫm lại châu tuôn mắt đẫm dòng
Nghĩa Mẹ tình Cha vương mãi nhớ
Ơn Thầy nợ bút trả nào xong
Se viên chở cát đau lòng biển
Rũ trí tàn thân khổ dạ còng*
Sóng vỗ ngàn năm vùi ước mộng
Ai còn nhớ nhắc bể rêu rong?

Sài Gòn, 25/01/2019

*Con Còng(Dã tràng)

 

Chạm Ngõ Xuân
Thu Ẩn

 

Đông quày quả biệt phía thềm song
Hối hả thời gian rụng giữa dòng
Những cuốc xe đời phanh chẳng kịp
Dăm tròng ách nghiệp trả gì xong
Ngày cun cút rượt chân còn rảo
Tuổi lặc lè mang bóng đã còng
Chạm ngõ xuân về mai đỏm dáng
Nghe lòng thoảng dịu bước đường rong.

 

Nỗi Niềm
Trung Nhẫn

 

Sương mềm cưỡi mảnh gió lùa song 
Thoảng ước thời gian rẽ ngược dòng 
Trách nhiệm chưa thành lưng đã mỏi 
Ân tình chẳng nghiệm giấc nào xong 
Buồn khu dưỡng bệnh triền miên héo 
Giận hõm cầm chân thẳng thắn còng
Ngẫm tủi, trăm ngàn muôn thất vọng 
Dưng ngày nhấp nhổm nỗi niềm rong

 

Hiên Đời
Đinh Vĩnh Long

 

Lặng lẽ bao chiều trước cửa song
Hờn ai bỏ bến ngược lên dòng
Mong về cạnh ngõ mà không thể
Muốn lại bên nhà cũng chả xong
Nghĩa đợi vừa trôi vì chẳng khóa
Tình mong đã dạt bởi không còng
Niềm tin khát vọng âm thầm rũ
Ảo não như là phận hát rong.

 

Nhẹ Bước Thời Gian
HoaiPho

 

Mây mùa hụt hẫng ở ngoài song
Biến vắng chiều nay cũng gợn lòng
Sắp xếp mong bình an đã đủ
Vơ vào đợi ấm áp là xong
Thương anh góc ruộng mưa mò cá
Nhớ chị bờ mương nắng bắt còng
Cuộc sống bây giờ đang hối hả
Đâu còn cực khổ mảnh đời rong

27/01/19

 

Đếm Bước Thời Gian
Mai Thắng

 

Khi vầng ác lặn thoảng ngoài song
Gió nhẹ nhàng lan toả giữa dòng
Thả bước lần khân hoài lỡ hẹn
Chum đầu sửa soạn mãi chờ xong
Tuồng dâu bể diễn trò gian trá 
Khúc khải hoàn ca ngã lộn còng
Phủi lớp phong trần rêu bụi giẫm
Buông tờ lịch gỡ mảnh đời rong.

190125


  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp