Bài Xướng :

Đêm Nghe Dạ Cổ Hoài Lang
Kha Tiệm Ly
 

Theo gió đàn ai réo rắc sang
Nghe chừng bài Dạ Cổ Hoài Lang
Yên cương vạn dậm chàng tung vó
Gốc liễu trăm năm thiếp đợi chàng
Bầu lắng tiếng “hò” đành rụng rún
Chim nghe  nhịp “cống” vội ra ràng
Bâng khuâng khách lắng hồn trăng cũ
Tiếng trống cầm canh điểm nhặt khoan
 
Bài Họa:
 
 Khắc Khoải Cung Sầu
Phương Hà

 
Rền rĩ cung sầu báo hạ sang
Bao mùa phượng nở vắng tình lang 
Chập chùng mây trắng che tăm nhạn 
Mờ mịt sương lam khuất bóng chàng 
Ta vẫn chung tình, ôm sợi buộc 
Người đà cạn nghĩa, thoát dây ràng 
Tiếng đàn khắc khoải khơi dòng lệ 
Xoáy buốt tâm hồn những mũi khoan. 
                             
 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp