Bài Xướng :

                     Đêm Nghe Dạ Cổ Hoài Lang
Kha Tiệm Ly
 

 
Theo gió đàn ai réo rắc sang
           Nghe chừng bài Dạ Cổ Hoài Lang
           Yên cương vạn dậm chàng tung vó
           Gốc liễu trăm năm thiếp đợi chàng
           Bầu lắng tiếng “hò” đành rụng rún
              Chim nghe  nhịp “cống” vội ra ràng
                 Bâng khuâng khách lắng hồn trăng cũ
                   Tiếng trống cầm canh điểm nhặt khoan
 

 
Bài Họa:
 
 
            Khắc Khoải Cung Sầu
Phương Hà

 
Rền rĩ cung sầu báo hạ sang
             Bao mùa phượng nở vắng tình lang 
               Chập chùng mây trắng che tăm nhạn 
                Mờ mịt sương lam khuất bóng chàng 
       Ta vẫn chung tình, ôm sợi buộc 
             Người đà cạn nghĩa, thoát dây ràng 
            Tiếng đàn khắc khoải khơi dòng lệ 
                  Xoáy buốt tâm hồn những mũi khoan. 
                             
 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp