Xướng:

Đêm Tàn
 Tâm An

Trăng sáng trăng treo đóa ngọc lan,
Trăng tan trăng rụng giọt sương tàn
Hư không mờ ảo hồn hoang lạc
Mộ địa mơ hồ bóng nguyệt đan
Xao xác tiếng gà nao lối xóm
Hững hờ chiếc gối lạnh tâm can
Kìa đôi sẻ nhỏ rung cành biếc
Tỉnh giấc mơ xuân - Tiếc mộng vàng.

                   

Họa: 

Vườn Thu Chiều Muộn

  Mai Quang

Vườn Thu nở muộn đóa hoàng lan,
Nắng đã chênh vênh mấy giọt tàn
Lạc bạn chim về dăm tiếng gọi
Đùn mây ráng nhuộm mấy lằn đan
Núi những trơ vơ hồi tổn phế
Sông đà cạn kiệt buổi thương can
Đành lẽ đất trời xoay chuyển mãi
Mà sao thương vậy sắc mai vàng!

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp