Xướng: 

Đi...Ở Như Nhiên
Lê Đăng Mành (Như Thị)


Bởi cuộc luân hồi cõng tới đây
Thành thân bất tịnh xuống nơi này
Mặc người xúc xiểm không lườm mắt
Kệ kẻ tung hê chẳng nhíu mày
Đã rõ công hầu như bọt nước
Nên nhìn khanh tướng tợ làn mây
Sá chi sống- chết mà ca thán
Đi , ở…đến ,về đất vẫn quay.

Họa 1: 

Lẽ Tự Nhiên
Nguyễn Huy Khôi

 
Ai rồi mà chẳng ghé "nơi đây"
Liệu THÁNH có qua khỏi "xứ này"?...
Hòa hợp cùng người ưa mở dạ
Khinh khi trước kẻ hợm vênh mày (!)
Danh hư trối bỏ yên tâm não
Lợi ố không màng thoáng gió mây!
Chẳng hẹn ga đời ,...tầu vẫn đón
Càn khôn đau dễ nghịch chiều quay?!
29-9-2018

Họa 2:

Cùng Ở Nơi Này
Lý Đức Quỳnh

 
Bến đã neo thuyền ở lại đây
Buồn vui cát bụi khởi phương này
Dòng sông gió sóng reo bờ bãi
Nhân diện chiều hôm ngắm mặt mày
Tiễn bạn đức tài ra giúp nước
Đưa người thân xác hóa thành mây
Bia đời,miệng thế xưa nay…vẫn
Như trái đất cùng nhật nguyệt quay

Họa 3:

Luân Hồi
Thủy Lâm Synh

 
Ta từ nghiệp dẫn dắt sang đây
Trọn kiếp nhân sinh ngụ chốn này
Chẳng muốn a dua đành giấu mặt
Không màng nịnh bợ ráng chau mày
Hư danh lắm bận rời non nước
Huyễn mộng đôi lần vượt khói mây
Mai mốt về đâu ai biết được
Luân hồi sinh tử lại vần quay

HB, CA, Sept. 30, 2018

Họa 4: 

Nối Vòng Thời Gian
Cao Mỵ Nhân

 
Tỉnh rồi, thầm hỏi ở đâu đây
Năm tháng chưa xa diễm tuyệt này 
Lên núi ngó trời xanh sóng mắt 
Xuống hồ nhìn nước bạc chân mày 
Hoa lòng đôi lúc phai mùa hẹn 
Rượu cúc thường khi lạt sắc mây 
Đi hái trường sinh về ủ mộng
Đời đang cùng kiếp nối vòng quay ...
  Hawthorne Sept - 30 -  2018 

Họa 5: 
 
Nào Thoát 
Minh Thúy

 
Con người được sống cảnh trần đây 
Hạnh phúc sầu thương trộn kiếp này 
Cõi tạm sao hoài đau nhức óc 
Đời hư cứ tiếp khổ ê mày 
Đôi khi lặng lẽ chờ đêm nguyệt 
Có lúc âm thầm dõi áng mây 
Vạn sự vô thường luôn quán chiếu 
Nhưng mà nghiệp chướng vẫn cuồng quay 
  30 tháng 9_ 2018
 
Họa 6: 

Chưa Thoát Luân Hồi
Tha Nhân

 

Trả nợ nhiều đời phải xuống đây

Theo duyên kết hợp nhập cơ này

An nhiên chấp nhận không nhăn mặt

Tự tại bằng lòng chẳng chuyển mày

Sự nghiệp nhủ rằng như thoảng gió

Công danh giữ nhé tựa bèo mây

Ta Bà thử thách giăng giăng lưới

Chưa thoát luân hồi tiếp tục quay 

Camthành, Oct 2 2018

 
 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp