Đọc MỘNG SƠN PHƯƠNG*
 
                                                
Mai Quang


 Kính tặng Sư MĐ. TTA.
 
 Nghịch độc như này: ngọc địch ca,
Văn phong, thủ pháp: lão thiền  gia!
Sơn Phương Xuân Mộng buông ngàn tứ
Minh Đức Triều Tâm ngự một tòa
Vũ Trụ Càn Khôn bừng dịch chuyển
Sơn Hà Đại Địa hiển bày ra
Trang sinh dỗ giấc mơ thành bướm
Thích tử Ưng Vô Sở Trụ là!
 

 
Chuyết Họa
Thơ Họa Của Mai Quang

MĐ.Triều Tâm Ảnh
 
Rượu văn lỡ nếm vị thi ca
Nghịch tử quen nòi bút phá gia
Sương rớt khe hoang, thiền dựng núi
 Mây đùn non vắng, đạo xây toà
Sơn môn méo mặt, cài then lại!
Bằng hữu nể tình, mở chốt ra!
 Khoác áo Bướm Trang du mộng chữ
Vui chơi như rứa, cứ như là
...

---------------------------------------------
*http://haibogiay.net/thoduongluat/Minh-Duc-Trieu-Tam-Anh/Mong-Son-Phuong-103/
 
 
 
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp