Xướng:

Đọc "Mộng Sơn Phương" 
Mai Quang


Nghịch độc như này: ngọc địch ca,
Văn phong, thủ pháp: lão thiền gia!
Sơn Phương Xuân Mộng thi muôn tứ,
Minh Đức Triều Tâm đạo một tòa
Vũ Trụ Càn Khôn bừng dịch chuyển
Sơn Hà Đại Địa hiển bày ra
Trang sinh dỗ giấc mơ thành bướm,
Thích tử Ưng Vô Sở Trụ là!
 

Bài Họa:

Y đề
Minh Đức Triều Tâm Ảnh

Rượu văn lỡ nếm vị thi ca
Nghịch tử quen nòi bút phá gia
Sương rớt khe hoang, thiền dựng núi
Mây đùn non vắng, đạo xây toà
Sơn môn méo mặt, cài then lại!
Bằng hữu nể tình, mở chốt ra!
Khoác áo Bướm Trang du mộng chữ
Vui chơi như rứa, cứ như là... 
 

Bài Chuyết Họa:

Y Đề
Mai Quang
 
T
răng rơi chậu úp, vỗ bồn ca:
Trời đất vô cùng! Thiên địa gia!
Nửa bước hồng hoang, rêu phủ cõi,
Đôi dòng cổ tích, dấu lưu tòa
Tăng in bóng núi, bào phơ phất
Tục vỡ cung đời, chéo thõng ra
Mượn mộng Trang già chơi giấc chữ
Li ti phấn rắc mượt thơm là!

 


---------------------------------------------------------
*Bài Mộng Sơn Phương:
 
Mộng Sơn Phương

(Thuận-Nghịch độc)
Minh Đức Triều Tâm Ảnh

1- (xuôi)
 
Mây trời nhẹ thoáng cảnh sơn phương
Tiết khí cao ngời trăng tỏa hương
Cây cỏ nhuận văn hồn mượn bút
Suối khe xao chữ đuốc soi đường
Bay vờn khói tía tùng khêu tứ
Động khẽ non xanh trúc viết chương
Gầy mộng giấc Trang mơ hóa kiếp 
Đầy hiên gió lạnh buốt đêm sương
 
2- (ngược)
 
Sương đêm buốt lạnh gió hiên đầy
 Kiếp hóa mơ Trang giấc mộng gầy
Chương viết trúc xanh non khẽ động
Tứ khêu tùng tía khói vờn bay
Đường soi đuốc chữ xao khe suối
Bút mượn hồn văn nhuận cỏ cây
 Hương tỏa trăng ngời cao khí tiết
 Phương sơn cảnh thoáng nhẹ trời mây.
 
 (còn nhiều nữa trong những bài câu 6,5,4,3 chữ…)

 
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp