Xướng

Đời Quê
“NĐT- Chơi chữ”
Như Thị


Ngắc ngoải cùng đông những phạc Phờ
Đìu hiu quạnh quẽ đến bơ Thờ
Lời ru gảy nhịp thường Tê tái
Giọng Hát lìa tông phải đẫn Đờ
Lũ quét Đê điều Bê chẳng được
Bờ toang ruộng lúa bỏ đâu Ngờ
Trâu bò F(ép) ruột vì không cỏ
Khốn khổ người quê mãi dại Khờ

Họa

Lẻ Bóng
“NĐT- Chơi chữ”
Như Thu


Tàn đêm bóng lẻ mặt bơ Ph
Khắc khoải niềm riêng dạ thẫn Th
N chép lời yêu tình mãi đượm
Người mang nỗi nhớ mộng luôn Đ
Ch mong bến đợi trăng nào tỏ
Giã biệt thuyền neo nước chẳng Ng
Lặng lẽ sương M chan đỉnh núi
Buồng tim lỗi nhịp...phút si Kh!
Như Thu
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp