Xướng:

Đón Chào Sạch Xanh

Ngọc Bảo

Buôn bán phải đâu nơi phố hè
Chật đường qua lạn nghẽn người xe
Run run bé lạc lề chen quán
Choạng choạng già xiêu gậy đá ve
Buồn thấy khách tham quan bỡ ngỡ
Chán nhìn nguời chiếm lộ te te
Luôn làm đẹp rạng ngời thành thị
Xuân đón chào xanh, sạch, bạn nghe.. 

Họa 1:

 Nạn Chiếm Hè
Mặc Vị Nhân


Càng thả bán buôn nạn chiếm hè
Khổ ơi lui tới kẹt ùn xe
Hàng rao chủ tớ lời đưa đẩy
Khách gạ chim cò giọng vuốt ve
Tràn ngập rượu bia nhìn hoảng hốt
Dẫy đầy quần áo móc tua te
Sang xuân phố chật đường thêm hẹp
Than thở đất trời động mõ nghe. 


Họa 2:

Hạ Nhớ 

Song Nguyên
 

Thờ thẩn dáng ai thương nhớ hè,
Tái tê lòng  lúc đợi chờ xe
Mơ hương tỏa ngát chào hoa bướm
Gọi nắng tươi vui đón phượng ve
Tờ thắm duyên đưa chiều lặng vắng
Tóc xanh mùa lộng gió re te
Thơ đan ý nhạc nguồn say đắm
Tơ vướng tình đầu lúc ngóng nghe.

 

 Họa 3:
 
GiaoThông Đường Phố Sài Gòn Hôm Nay
Mai Quang

 

Xanh sạch cảnh chi nói vỉa hè,
Phố đường người với cả dòng xe
Hành nhân lủi lủi xìa thân mạng
Lái xế sần sần bốc xị ve
Canh cách dân phòng đe loạn xạ
Ỏi inh cảnh sát hú tò te
Manh mong đời sống sao thương quá
Lành há dân này đây rõ nghe!

 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp