Xướng: 
 

Đơn Côi
Kim Hoa

 

Giấu nỗi niềm riêng mắt guộc gầy
Canh dài thốn thức có ai hay?
Phương xa ngõ quạnh làn sương đọng
Lối cũ vườn hoang dáng nguyệt cài
Chạm giữa cung tình dòng lệ ứa
Chìm trong gối mộng giấc mơ say
Đông về tiết trở se se lạnh
Quặn thắt tim côi nhạn lẻ bầy.


Họa:

Đi Biển Mồ Côi
Nam Kha


Mắt dõi thẳm xa.. chiếc bóng gầy
Bên hàng dương cũ gió nào hay
Sóng xanh trôi nổi khơi hồn ứa
Khói xám bâng quơ bủa lưới cài
Lệ đẫm ngày qua ngơ ngẩn mộng
Tình giăng bước mỏi mịt mù say
Mồ côi đi biển mùa đông lạnh
Buốt giá trăm năm én lạc bầy. 
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp