Xướng: 
 
Đường Trăng
Phạm Kim Lợi
 
Đường trăng thuở ấy chửa phôi pha
Có cặp tình nhân thật mặt mà
Tay khoác trong tay nồng vị sả
Má kề với má ấm làn da
Gió đưa man mác lay tàu lá
Chuông điểm du dương vọng tiếng gà
Chốn cũ lối này giờ thấy lạ
Hỏi người còn nhớ nữa hay là...

Họa:
 
Chẳng Say
Nguyễn Gia Khanh
 
Chén đắng đêm này với lệ pha
Tàn canh bình cạn, nhớ sao mà...
Trời xa bạn vắng mờ tăm cá
Chốn cũ sương mù nhạt phấn da
Viễn xứ hồn phơi bao núi đá
Cô thôn mộng ủ mấy canh gà
Buồn trông trăng đã trôi nhanh quá!
Chẳng để lòng say, dẫu chỉ là...
 

 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp