Xướng:
 

Em Đã Quên Mùa Thu
Thạch Hãn

 

Lại ngỡ em về buổi chớm thu
Nào đâu bóng nhạn vẫn xa mù
Hiên buồn khói quyện rừng mây phủ
Hẻm lạnh mưa lùa ngõ gió đu
Rã mảnh sầu loang dòng nước tụ
Tàn cơn mộng vỡ bến trăng tù
Thôi thà nhặt lấy hương tình cũ
Cái thuở mơ màng những điệu ru ./.

 

Họa:

Mãi Ngóng Mùa Thu
Nguyễn Gia Khanh

 

Em còn ủ nữa sắc vàng thu ?
Thuở ấy ngàn sương đã mịt mù
Lặng lẽ cô phòng không tiếng rủ
Âm thầm chiếc võng chẳng người đu
Thềm hoang lẻ bóng hương tình dụ
Giấc huyễn buồn đêm tuổi mộng tù
Dẫu mảnh trăng thề chưa kịp nhú
Tim sầu vẫn ngóng một lời ru.

 

Hồi Họa:
 

Góc Chết
Thạch Hãn

 

Đẹp cảnh mây tràn ngõ gió thu
Vùi cơn nắng hạ chẳng sương mù
Đêm nằm ngắm trộm nàng thơ ngủ
Mắt vẫn mơ thầm giọt tửu đu
Kỷ niệm len về bên gối rũ
Thời gian lịm giữa dấu chăn tù
Hoa tàn mấy thuở còn đâu nụ
Cũng đắm say hoài giọng nhỏ ru ./.

LCT 18/07/2018


  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp