Xướng: 
 
Giấc Chiều 
Song Nguyên
 
Xanh ngọn sala rợp hậu liêu
Lá chao theo sóng nhạc kinh chiều
Ta không là gió vờn lau lách
Ai trải hồn thơ giạt cỏ rêu
Thiếu vắng tri âm nghe vắng lạnh
Nhiều chưa tri kỷ nghĩ chưa nhiều
Thương ơi thái tử Đan ngày ấy
Khóc nỗi Kinh Kha hoảng loạn chiêu
                           

Hoạ: 

Ký Gửi Chiều
Nam Kha


Vang vọng kinh thiền am thảo liêu
Chợt nghe bứt rứt bóng đau chiều
Tái sinh mộng viễn vung thanh kiếm
Đã tưởng hồn xưa phủ bụi rêu
Vạn lý trường thành thân rã nát
Tần hoàng đế nghiệp máu loang nhiều
Lưỡi gươm ngày ấy cùn hoen rỉ ?
Hay bởi Kinh Kha vắng tuyệt chiêu?


 
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp