Xướng:
 
Giác Ngộ 1
Kha Tiệm Ly 
 
Thương ta thường lấy khổ làm vui,
Tham, dục, sân, si, hết nửa đời!
Manh áo cần lao cay đắng mắt,
Bát cơm vinh nhục xót xa người!
Vì danh có lúc khôn thành dại,
Hám lợi đôi khi khóc dỡ cười!
Ngã Phật từ bi luôn cứu độ,
Sen vàng muôn cánh sắc vàng tươi.
 
Họa:
 
Vui Trong Kiếp Người 
Trúc Nguyên
 
Du sơn ngoạn thủy thỏa tâm vui
Quẳng gánh lo toan sống giữa đời
Được mất hơn thua không ghét mắt
Sống còn thắng bại chẳng đua người 
Thong dong dạo gót ra miền dại
Tự tại ngắm trăng nở nụ cười 
Nhật nguyệt trên không soi mấy độ
Ta cùng vũ trụ kết duyên tươi.
 
California, 29-12-2020
 
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp