Xướng: 
 

Giao Hưởng Đêm
Thạch Hãn

 

Đêm nhớ mộng rời rã xác thân
Khói sương mờ ảo bến gian trần
Thềm quanh nước đọng sầu hoa lá
Lối dọc mưa chìm ngập bãi sân
Êm sóng khoảng trời mây trắng bạc
Nhẹ hơi làn gió biển trong ngần
Mềm chăn gối rượu tình nghiêng ngả
Thêm vướng nợ đời chuyện ái ân ...

 

Nghịch:
 

Ân ái chuyện đời nợ vướng thêm
Ngả nghiêng tình rượu gối chăn mềm
Ngần trong biển gió làn hơi nhẹ
Bạc trắng mây trời khoảng sóng êm
Sân bãi ngập chìm mưa dọc lối
Lá hoa sầu đọng nước quanh thềm
Trần gian bến ảo mờ sương khói
Thân xác rã rời mộng nhớ đêm ./.


Họa:
 

 

Hững Hờ Đêm
Nguyễn Gia Khanh

 

Đêm hờ hững bởi vắng tình thân
Bóng lẻ dìu trăng dỗ mộng trần
Thềm lạnh thấm sương vàng võ gác
Dạ sầu khơi vết mịt mờ sân
Êm nào gối cũ hương nhòa nhạt
Xót mãi hồn xưa dấu ngại ngần
Mềm lả giấc mơ hòa rượu chuốc
Thêm sầu nỗi nọ ái cùng ân.

 

Nghịch:
 

Ân cùng ái nọ nỗi sầu thêm
Chuốc rượu hòa mơ giấc lả mềm
Ngần ngại dấu xưa hồn mãi xót
Nhạt nhòa hương cũ gối nào êm
Sân mờ mịt vết khơi sầu dạ
Gác võ vàng sương thấm lạnh thềm
Trần mộng dỗ trăng dìu lẻ bóng
Thân tình vắng bởi hững hờ đêm.


 

 


  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp