Xướng: 
 

Gõ Trán Tìm Thơ
Phạm Kim Lợi


Kê cằm ngậm bút thảo vần thơ
Kẻo bạn gần xa mãi ngóng chờ
Úp mặt đôi lần câu chửa vỡ
Xoa đầu nửa chặp tứ càng trơ
Đèn khêu lụi bấc còn dang dở
Nguyệt tỏ nhòm song hóa thẫn thờ
Gõ trán tìm đâu người gợi mở
Canh tàn trống điểm lại nằm mơ


Họa:
 

Hồi Âm
Như Thị

 

Lặng lẽ đông tàn cảm ý thơ
Tình trao xướng họa nghĩa đang chờ
Chèn câu lục bát thì dang dở
Nối vận đường thi phải đẫn đờ
Thất thểu đan từ chưa rực rỡ
Trầm ngâm chuốt chữ lại bơ thờ
Đìu hiu lạnh lẽo dầm hơi thở
Rũ rượi đêm nằm gởi giấc mơ

 

Tụng Nàng Thơ
Lý Đức Quỳnh

 

Xuân ngồi vẫy bút tụng nàng thơ
Thỏa những hờn xưa trót ngậm chờ
Mượn chữ hồng hoang thời khóc dở
Vay vần huyễn hoặc thuở cười trơ
Miên trường lục bát tìm hơi thở
Vĩnh cửu đường thi khắc tượng thờ
Mặc tiếng eo sèo Tây mũi lỏ
Chê đời ngủ gật giữa ngày mơ…

 

Nối Lại Tình Thơ
Thy Lệ Trang

 

Em về nối lại bản tình thơ
Có mảnh vườn cau vẫn đợi chờ
Nguyệt phủ lầu tây ...tròn nỗi nhớ
Mây vờn phố biển...vẹn niềm mơ
Cầm tay dạo nốt cung đàn lỡ
Gọi sóng bồi thêm bãi cỏ trơ
Lặng lẽ thuyền xưa vào bến đổ
Ngàn năm kỷ niệm mãi tôn thờ.

 

 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp