Xướng: 

Góc Hương Nồng                
                                         Ca Dao

Tí tách giọt vàng đẫm lối mơ,
Nguyệt Cầm1 quán nhỏ ngọt cung tơ
Bên hiên lá mượt tròn câu hát
Trước ngõ hoa thơm thắm nhạc chờ
Hạnh ngộ bến xuân xuân biếc lộc
Tao phùng ngày hạ hạ nồng thơ
Hữu duyên thi tứ cùng hòa điệu
Vuốt phím vui ca rộn bến bờ.
  
 
Họa:

Em Đến!
   Nam Kha
 

Đen trắng rơi đều rối giấc mơ,
Pha màu hồng sẫm dệt đường tơ
Khuấy đều bốc khói giây trầm lắng
Thả nhẹ tàn tro phút đợi chờ
Những chiếc vòng tròn xen cánh lá
Một màn lưới ảo bủa tình thơ
Bước chân mềm mại bừng đôi mắt
Em đến! tim dâng sóng vỗ bờ.
       

 Tiếng Nguyệt Cầm
                  
                    Mai Quang
                   *Riêng tặng CD và NK.
 
Tiếng Nguyệt Cầm ngân lộng cõi mơ,
Êm như lụa bạch, óng như tơ
Đàn thơm phương bối vang lời sấm
Trăng ngọt ưu đàm trổ tứ thơ
Cay đắng tan tành muôn kiếp đợi
Đen điu vỡ toạt  sát na  chờ
Nghĩ bàn không thể nên lời được
Cánh sóng âm lưu vực thẳng bờ.Cung Thương Lạc Điệu
 
                    Anh Thy

Thuở ấy đâu rồi một giấc mơ,
Cung thương lạc điệu lỗi đường tơ
Người ra biên ải chưa lần đáo
Kẻ ở phòng khuê cạn nỗi chờ
Thu đến thu đi vô bóng nhạn
Hoa tàn hoa nở héo ngày thơ
Khi nao hồi cố xin đừng trách
Sao nỡ sang ngang lỗi bến bờ !?
  

Tím Giấc Mơ

                           Songuyên
 
Khoảnh khắc ân tình tím giấc mơ,
Chừng như trăng ngại nhện giăng tơ
Đường qua lối cũ dài chân bước
Sóng gợn triều xa nóng nỗi chờ
Ai đẫy gió vàng xua tiếng trúc
Ai xô lửa hạ đốt hồn thơ
Người đi tít thẳm vào vô định
Thuyền bạt về đâu có tới bờ.


--------------------------------------------
1 Tên quán cà phê của nhà thơ Nam Kha

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp