Góc Xướng Họa Vui 

 
Xướng:

Chưa Phải Già

Mục Lão
 
SongThất nào đâu đã phải già,
Lở tay râu tóc lộn màu pha
Lưng hơi khòm bởi ưa nhìn xuống
Mắt chỉ nheo vì muốn thấy xa
Chán chuyện thi phi, tai giả điếc
Bực điều vọng ngữ, miệng ưa cà
Giá nơi Cung quảng gần đây tí
Cũng dám lên tìm Ả Nguyệt Nga ./.
 
 
 Họa:

Tâm Sự Lão Chăn Dê

* (Mừng Sinh nhật Mục Lão thứ 77)
Kim Lão Tà
 
Tứ cửu* nào ai dám bảo già,
Tóc râu bạc phếu, lỗi sương pha
Mụ hầu – cạo gió lưng khòm rọm
Bà cả­ - canh me mắt nhíu xa
Chán cháu lớn khuyên, tai đặc điếc
Nựng con thơ  ngọng, miệng kê cà
Chỉnh chu bộ vó tươm ra phết
Tớ đáp cung Hằng xợt ả Nga.
 
*Thất thất tứ cửu= Bảy bảy bốn chin= 7x7=49  

"Chưa Phải Già”

TVX
 
Bảy bảy can chi phải cáo già,
Hay vì râu bạc tóc màu pha
Còn hơi còn thở còn ưa cận
Hết nước hết nôi hết nghĩ xa
Da thịt sần sùi thèm thích cọ
Thân hình ngứa ngáy muốn ưa cà
Giá mà có được người đồng cảm
Đố dám lên tìm chị Nguyệt Nga.Vẫn Rất Xuân
Ca Dao
 
Vừa tròn bảy bảy phải đâu già,
Chỉ mới da mồi tóc bạc pha
Vờ vịt lưng còng thôi, chớ ngại
Phỉnh phờ má hóp đấy, đừng xa
Tim nồng vẫn rộn dù tim yếu
Giọng ngọt luôn ngân dẫu giọng cà*
Bụi bặm thời gian tuy có bám
Bóng mình mơ lộng bóng Hằng Nga.


*giọng cà: giọng cà lăm

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp