Xướng:

Gọi Bạn
Lê Đăng Mành
 
Viếng cố quận rồi bạn ghé thăm
Ân cần chào hỏi mở đường tâm
Tình quê còn đọng nguồn chan chứa
Nghĩa đạo luôn trào mạch thậm thâm
Chốn đó thiết tha lời xướng họa
Nơi này khắc khoải giọng ca ngâm
Gặp nhau ánh mắt mừng tương ngộ
Giã biệt người đi… cứ gọi thầm!
 
 
Họa:
 
Thỉnh Bạn
Thích Tín Thuận
 
Thay lời thỉnh bạn ghé chùa thăm
Bánh cộ chung trà mở cõi tâm
Vẳng tiếng kinh cầu nêu nghĩa trọng
Nghe hồi bảng khởi thấu tình thâm
Phiền ưu dứt nỗi xa trần tưởng
Hỷ lạc khơi niềm trỗi khúc ngâm
Mấy bữa cung trầm chung nhịp bổng
Rồi xa để lại nốt thương thầm./.
 
 
 
 
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp