Xướng:
 
Gởi Người Sau
Kha Tiệm Ly


"Còn duyên thì hợp, hết duyên tan"
Chỉ tiếc cho bao chuyện lỡ làng.
Bồ sách thẹn thùng cùng hậu thế,
Tấc lòng ray rứt với giang san.
Bút nghiên cam chịu trò dâu bể,
Bão tố đùa chi cánh đại bàng!
Từng đã treo thân đầu mũi giáo,
Há gì lại sợ Quỷ Môn Quan?

Hoạ:

Hương Quan Hoài Vịnh 
Trúc Nguyên 


Sương đêm phủ kín nắng lên tan
Sóng vỗ bờ sông ở cuối làng
Nước biếc mai chiều soi bóng thế
Non xanh sớm tối hiển uy san
Thuyền nan rẽ sóng qua huyền bể
Lữ khách hoài trông ngắm đại bàng
Thuận cảnh xuôi buồm nương hướng gió
Trò đời dâu bể trải hương quan!

California, 15-08-2020

Theo Thời
Minh Đạo 


Vạn sự theo thời cũng lúc tan,
Trần duyên chuyển tựa nước sông làng.
Ưu tư thế cuộc an nào giữ?
Vọng động nhân tình khổ chẳng san.
Dẫu biết đời đưa như sóng bể,
Còn trông dạ lắng tận non ngàn.
Hay chừ thử ngẫm nương kinh giáo
Dẹp cả… qua rồi lúc tướng quan…

16/8/2020

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp