Xướng:

Hạ Mong
Nguyễn Gia Khanh

 

Đưa thuyền buổi ấy bến hoài xa
Ngóng lại chiều sương nhuốm lệ nhòa
Mùa gợi mộng xinh hoa với bướm
Nguyệt lồng song lẻ bóng cùng ta
Thưa dần bạn cũ trường xơ xác
Vắng mãi người xưa dáng lượt là
Đùa cợt nỡ chi hờn hỡi bậu
Chưa về hạ tủi giọt lòng sa.

Đọc nghịch:

Sa lòng giọt tủi hạ về chưa?
Bậu hỡi hờn chi nỡ cợt đùa
Là lượt dáng xưa người mãi vắng
Xác xơ trường cũ bạn dần thưa
Ta cùng bóng lẻ song lồng nguyệt
Bướm với hoa xinh mộng gợi mùa
Nhòa lệ nhuốm sương chiều lại ngóng
Xa hoài bến ấy buổi thuyền đưa.

 

                                                Họa:

 

Sóng Chiều
Thạch Hãn

 

Đưa đẩy sóng chiều biển tít xa
Lạnh sương mờ nhạt bóng mây nhòa
Dừa nghiêng xoải bến hoài mong mẹ
Lá rụng chao thềm mãi nhớ ta
Thưa tối nhạc buồn hiên đó vậy
Vắng đêm lời cũ cảnh đây là
Thừa chăn gối để tình ly biệt 
Chưa chán hỏi lòng giấu lệ sa ...

Nghịch :

Sa lệ giấu lòng hỏi chán chưa ?
Biệt ly tình để gối chăn thừa
Là đây cảnh cũ lời đêm vắng
Vậy đó hiên buồn nhạc tối thưa
Ta nhớ mãi thềm chao rụng lá
Mẹ mong hoài bến xoải nghiêng dừa
Nhòa mây bóng nhạt mờ sương lạnh
Xa tít biển chiều sóng đẩy đưa ./.

 


  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp