Xướng:

Hạ Nhớ 

Song Nguyên
 

Thờ thẩn dáng ai thương nhớ hè,
Tái tê lòng  lúc đợi chờ xe
Mơ hương tỏa ngát chào hoa bướm
Gọi nắng tươi vui đón phượng ve
Tờ thắm duyên đưa chiều lặng vắng
Tóc xanh mùa lộng gió re te
Thơ đan ý nhạc nguồn say đắm
Tơ vướng tình đầu lúc ngóng nghe.

Ngược:

Nghe ngóng lúc đầu tình vướng tơ
Đắm say nguồn nhạc ý đân thơ
Te re gió lộng mùa xanh tóc
Vắng lặng chiều đưa duyên thắm tờ
Ve phượng đón vui tươi nắng gọi
Bướm hoa chào ngát tỏa hương mơ
Xe chờ đợi lúc lòng tê tái
Hè nhớ thương ai dáng thẩn thờ.


Họa:

Hạ Mãn
Nam Kha


Thờ ơ sợi khói bủa rêu hè
Lỡ cuộc chân mòn thuở đợi xe
Mơ ước lửa mênh mông cháy bỏng
Thả buông hồn lễnh lãng vờn ve
Tờ xanh giữ bóng hình tưng tửng
Mắt đỏ loang chiều khúc tí te
Thơ thẩn thu buồn rơi trắng tóc
Tơ vàng vướng rối lắng tình nghe.

Ngược:

Nghe tình lắng rối vướng vàng tơ
Tóc trắng rơi buồn thu thẩn thơ
Te tí khúc chiều loang đỏ mắt
Tửng tưng hình bóng giữ xanh tờ
Ve vờn lãng lễnh hồn buông thả
Bỏng cháy mông mênh lửa ước mơ
Xe đợi thuở mòn chân cuộc lỡ
Hè rêu bủa khói...sợi ơ thờ.


 
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp