Xướng:

Hảo Hán
Kha Tiệm Ly


Ngựa hồng chưa nản bước chân bon
Chí đặt non cao há sợ mòn
Thẳng cánh quăng đi trò lếu láo
Ngoài tai vứt bỏ chuyện con con
Đã không ham chút tiền tài bẩn
Thì dễ gì cong ngọn bút son?
Kiếm báu thở dài trong hốc đá,
Đêm đêm còn mộng đỉnh Lương Sơn.


Họa 1: 
 
Cơn Mơ
Lý Đức Quỳnh

 
Tang bồng quẫy gánh bước bon bon
Thỏa tận đoài đông chí chẳng mòn
Đã quyết tung hoành nơi biển cả
Chi cầu quanh quẩn xó ao con
Thuyền kia chở đạo xây đời thắm
Bút nọ vun tình dưỡng nghĩa son
Tỉnh giấc mơ lòng,cơn khắc khoải
Sương mù bạc trắng phía Trường Sơn!

Họa 2: 
 
 Mặc Ai...
Như Thu
(Tặng Kha huynh)


Người đã thôi sờn những vết bon
Mặc ai cười cợt hướng đâu mòn
Gửi vần thơ phú gìn sông núi
Dệt áng mây rồng nhủ cháu con
Giong ruổi đường xa tròn nghĩa thắm
Ngóng chờ bạn hữu vẹn lòng son 
Dọc ngang bốn biển vui huynh đệ
Chẳng nịnh bên ngoài bởi lớp sơn!
 
Họa 3:
 
 Nỗi Lòng...
Thy Lệ Trang

 
Đường dài ngựa chửa nản chân bon
Hào khí vì ai đã héo mòn
Số phận ngậm ngùi cay mắt lệ
Duyên tình nghiệt ngã nát hồn son
Rượu nồng dẫu thấm đời cô độc
Chí lớn đâu bằng mộng cỏn con
Nàng đến rồi đi trong giấc điệp
Bỏ mình ta giữa đỉnh vu sơn !

Họa 4: 
 
Tự Thán
Sông Thu

 
Đã hết thời chân ngựa sải bon
Sức trai có lúc cũng hao mòn
Vết hằn năm tháng đà sâu đậm
Dấu ấn cuộc đời chẳng cỏn con
Chí nản, hồn suy, tâm nhạt sáng
Mắt mờ, tay yếu, bút phai son
Gươm đao bỏ mặc năm han rỉ
Chuôi kiếm hoen mờ tróc nước sơn.
 
                                 
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp