Xướng :


Hạt Móc Trong
MĐ Triều Tâm ẢnhBỏ thuyền, bẻ gậy bước qua sông,
Cởi áo thời gian quẳng giữa dòng
Ví dẫu son xuân khuyên ý bút
Nề chi sư núi quảy tình không
Sắc hương, trâu nội, tên chăn ốm
Hoa cỏ, trăng ngàn, hạt móc trong
Bụi trắng đầu lông xem vũ trụ
Huống hồ ba cõi tám phương hồng!


 
 Họa:

Áng Mây Hồng
Nam Kha 


Sẽ như con sáo lướt sang sông,
Vượt suối thời gian chảy ngược dòng  
Về chốn non xanh nhuần đạo ý
Thả hồn mây trắng bủa thinh không
Ẩn mình chiếc lá mơ tâm tịnh
Chấp cánh giọt sương hóa khói trong
 Nhẹ gánh thõng tay xem kẻ chợ
Bốn phương rực rỡ áng mây hồng.


 
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp