Xướng: 

Hoà Chung Vận
Anh Thy


Dòng nước Sông Dinh bỗng đục ngầu,
Thuyền neo chẳng biết đợi bao lâu
Khều trăng, trăng ngoảnh không buông tiếng
Hỏi cuội, cuội im chỉ lắc đầu
Bí kiếp Chàng Lê tung chưởng pháp
Luật đường Thi Hữu chọn vần câu
Đông Tây đôi ngã hoà chung vận
Trắc trắc bình bình hợp ý nhau.

Họa:

Sông Dinh Hoài Cảm
Trúc Nguyên


Sông Dinh vốn dĩ nước hằng sâu,
Lặng lẽ dòng xuôi tỏa sóng mầu.
Khắp chốn dân lành gieo giống ngọc,
Dọc bờ cát trắng quyện hương cau.
Thuyền neo bến cũ trời êm ả,
Đá dựng non hiền mây trắng phau.
Viễn xứ đêm ngày thầm ước nguyện,
Quê hương vạn thuở thắm duyên đầu...!
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp