Bài xướng:

Hoa Lục Bình

 Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
 

Theo dòng lưu lạc lững lờ trôi
Sống giữa thiên nhiên chẳng bến đời
Hạ đến đơm hoa khoe nắng chiếu
Đông về rủ lá tránh mưa rơi
Hé duyên thanh lịch tươi hồn nước
Dạo dáng tinh khôi thắm đất trời
Lữ khách thưởng hoa liền cảm thán:
“Một đời trôi dạt vẫn sinh sôi!”
Mar, 2011
Từ Thung Lũng Hoa Vàng

 

Họa:

Vịnh Hoa Lục Bình
(Phụng họa bài Hoa Lục Bình của thi hữu Hạ Thái Trần Quốc Phiệt)
Thái Quốc Mưu

 

Sóng nước lững lờ lặng lẽ trôi
Rày đây mai đó giữa sông đời
Ươm mầm xuân hạ khoe hoa nở
Ủ lá thu đông thả cánh rơi
Bến bãi lô nhô vờn nắng gió
Ao hồ nhún nhẩy động khung trời
Tấm thân lưu lạc khôn danh phận
Tình nghĩa giống nòi vẫn sục sôi!
Atlant, Mar. 5, 2017

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp