Xướng: 

Hoài Niệm
Ca Dao


Hoang hoải lối về ảo vọng rơi,
Màn sương buông nhẹ đọng lưng trời
Tìm hương lúa thoảng thơm đồng thắm
Chỉ rạ rơm sầu khốc ruộng phơi
Trầm ướt tình nhiên ngơ ngác bóng 
Buồn so tiếng gió nỉ non lời 
Miền xưa rót ngọt đan từng phiến 
Chín nẩu kiếp người. Vạt nhớ ơi!

Họa:

Dạ Cầm
Hiếu Tư


Cung thương thổn thức khúc tình rơi,
Ẩn uất canh khuya xáo động trời 
Mặn chát mồ hôi tâm trí đọng 
Nghẹn ngào nước mắt máu gan phơi
Sông dài suốt kiếp lô nhô sóng 
Oan nghiệt oằn vai tức tưởi lời
Trút mãi trầm luân vòng phím nhạc 
Miên man cay xé tiếng lòng ơi! 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp