Xướng:
 
Ước Mơ 
 Tôn Nữ Cẩm Bàn
 
Một kiếp phù sinh tựa bọt bèo,
Gió đông lành lạnh lá rơi theo
Cánh chim se sẻ run hiên lạnh
Cơn gió bắc phong khổ bệnh..nghèo
Trong cõi vô thường buông lại níu
Giữa đời hữu hạn mở rồi đeo
Ước mơ cuộc sống tròn như ý:
Hai đứa liền cành hòa tiếng reo  …
 
Hoạ:
 
Hoài Niệm Quê
Trúc Nguyên
 
Ao sâu cá lội lững lơ bèo,
Rạng ánh trăng huyền chiếu bóng theo
Lặng lẽ trời khuya sương thấm lạnh
Êm đềm xóm vắng cảnh thưa nghèo
Chuông chùa vọng tiếng vơi sầu níu
Mõ cá vang âm giải não đeo
Tĩnh giấc mơ màng tan mộng ý
Lắng nghe nhịp điệu suối nguồn reo...
 
California, 25-07-2019


 
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp