Xướng:

Hỏi Thăm Bác Hai Lúa
Mai Quang

Coi dèo (1) danh đó (2) vốn nhà nông,
Vã, hẳn “chuyên gia” việc cấy, trồng?
Meo mốc gieo neo đà mấy luống
Mầm phôi  ươm ủ những nào công (3)?
Phì phò tháng, tháng còn mơ ruộng
Ứ hự (4) năm, năm vẫn nhớ đồng?
Hạt giống bằng vào thân mạ lớn
Giờ thành con lúa trĩu thơm bông?


Chú:
(1) coi bộ
(2)Danh tự xưng “ Cultivateur Hai Lúa”.
(3) Công đất
(4) Mượn chữ trong giai thoại Nguyễn Công Trứ và cô đào hát:
“Giang sơn một gánh giữa đồng
Thuyền quyên ứ hự anh hùng nhớ chăng?”Họa:

Lưu Vong Khúc
Nông gia Hai Lúa

Bỏ xứ nên đành giảm nghiệp nông,
Dạy con, ôm vợ ráng vun trồng
Đêm đêm tưới kiểng bê hoa thắm
Sáng sáng bung ô gánh việc công
Đú đởn Huỳnh Mai thương nhớ nước
Mân mê Nguyệt Quế tựa lên đồng
Phần ba thế kỷ xa quê Mẹ
Vẫn đợi ngày xem lúa trổ bông.

 
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp