HUYỀN KHÔNG thất cảnh (trích)

 

1. Pháp Vũ Đường

Minh Đức Triều Tâm Ảnh

(Đề nhà giảng, học kinh pháp)

Duyên thiền ghé lại cõi trầm luân
Hiện pháp như lôi, như vũ vân
Nở đóa hữu tình trên sỏi đá
Trồng cây vô niệm giữa tham sân
Phiêu phiêu mây nhẹ nâng tình thức
Hốt hốt mưa lành tưới đạo tâm
Thi bút tiêu tao phương ngoại vật
Lời sương, tứ đọng hải triều âm!


Họa Y đề
Mai Quang
 
Mạch mệnh Thượng Huyền vô đẳng luân
Pháp đường an trụ giữa phù vân
Cửa không gió thấm mưa buông ngã
Cảnh sắc mây đừa nắng rụng sân
Chỉ cái “đang là” khai trí tuệ
Nhập dòng “vô trụ” nở thiền tâm
Hoát nhiên trăng vỡ òa vô sắc
Triều hải tinh tuyền lộng sóng âm.

3. Phương Thảo Địa
Minh Đức Triều Tâm Ảnh


(Đề vườn phong lan, địa lan)

Có phải bên đời một chút tiên?
Mà sao nhẹ lễnh giấc ưu phiền
Hoa rơi cảnh Bụt, trăng soi lối
Thơ thoảng vườn thiền, đạo gởi duyên
Ngõ trúc, sương len hồn trí giả
Cửa không, mây níu áo nhân hiền
Bốn mùa u nhã tình phương thảo
Chim hót đất lành, nghĩa cố viên!


Họa: Một Góc Vườn Nhà
 
Mai Quang
 
Bên đời, bên đạo, một bên tiên,
“Khứ khứ giai nhân”(1), chẳng lụy phiền
Này đóa cát lan hương tụ nguyệt
Kia chồi huyền mặc gió đưa duyên…
Ả chim gọi bạn buông lời ngọt
Chú bướm tìm hoa phất  cánh hiền
Ừ nhỉ đất trời tuôn  mạch sống
Kìa xem lạch pháp dậy thiền viên!
 

(1)Giai nhân khứ khứ hành hành sắc
Tài tử triêu triêu mộ mộ tình (Cao Bá Quát)
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp