Bài Xướng: 

Huyền Trân 1 
Kha Tiệm Ly


Một gánh giang sơn, một gánh tình, 
Thôi thì tạm gác chuyện ba sinh. 
Núi sông Ô, Rí còn xem trọng, 
Son phấn Huyền Trân lại rẻ khinh? 
Chiếm tấc đất, nghìn thây nghẹt nội, 
Lấy hai Châu, nửa mắt nghiêng thành! 
Thẹn thùng báu kiếm trăm danh tướng, 
Một mảnh quần hồng viết sử xanh! 

 
 
Họa 1: 

 Phán Chi  “Cây Quế Giữa Rừng…” !
Mai Quang


Giả dụ can qua chẳng dụng tình,
Huyền Trân không phận nữ lai sinh
Hai châu Ô Rí mong gì được
Một trận Đồ Bàn há dễ khinh
Thương yếm Nam bang hay mở nước
 Khen gươm Chiêm quốc giỏi công thành
Chế Mân, người đẹp giang sơn đổi:
Ấy kẻ  đa tình mút chỉ xanh!
 

 Họa 2:

Cung Ai 
Ca Dao


Thiên hương sao phải lỗi duyên tình, 
Chịu phận sầu ly, uổng kiếp sinh? 
Nghĩa nước, ơn cha nào dám phụ 
Lòng chàng, ý thiếp lẽ đâu khinh 
Duyên xe Chiêm quốc đời không trọn
Phận gởi Nam lang mộng chẳng thành
Một thoáng ba đào tan nát ngọc   
U trầm tiếng nấc nghẹn trời xanh!


Xướng:

Huyền Trân 2 

Kha Tiệm Ly


Cố đô giờ đã xa muôn dặm, 
Cười nói mà mi, mắt ướt đẫm. 
Một trận phong ba đủ rã rời, 
Chút duyên mai trúc còn say đắm 
Tưng bừng nữ nhạc chẳng buồn coi, 
Đầy dẫy sơn hào không muốn nhấm. 
Duyên kiếp lỡ làng, vàng đá phai, 
Môi son ngày ấy không còn đậm. 


 

 Họa 1:

 Oan Nghiệt 
Mai Quang

 
Vời trông cố quốc, vạn trùng dặm,
Cửa khuyết Huyền Trân lệ thấm đẫm!
Lang tướng vườn triều ngất ngất say
Phu quân cung quế bừng bừng đắm
Hồng quần sao kiếp bạc đeo mang
Ngọc diệp chi sầu tư gậm nhấm!
Oan nghiệt Việt- Chăm dậy đất trời
 Ru Hời  theo gió còn vang đậm!
                       

Họa 2:

Một Thiên Bạc Phận 
Ca Dao


Nhớ nước trùng trùng thăm thẳm dặm 
Ngàn sau gối lệ đêm còn đẫm! 
Mơ hồ cửa khuyết khúc đàn ngân 
Tơi tả thuyền nan cơn sóng đắm 
Nghĩa cả nặng lòng bồ liễu mang 
Tình riêng tủi phận tang thương nhấm 
Cung son, lầu ngọc chi Đồ Bàn 
Một kiếp hồng nhan sầu thấm đậm! 
 
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp