Xướng:
 
Khoảng Riêng
Kim Hoa

 
Người hỡi..! Phương xa có biết không?
Tiếng mưa rả rích sắt se lòng
Đêm trần ngõ quạnh bờ vai đợi
Giấc trắng chân xiêu ánh mắt mong
Bởi lẽ trang đời chan vị đắng
Nào hay gối mộng kém hương nồng
Chìm trong khoảng lặng buồn heo hút
Vàng lá thu rơi ngỡ tiết đông
18/10/2021

Họa:

Hoa Xoan Rụng
Nam Kha

 
Vô tư ngơ ngác tựa thinh không
Mưa bụi giăng ngang buốt đắng lòng
Giây phút phù du luôn tiếc nuối
Vầng trăng vĩnh cữu vẫn chờ mong
Vỡ oà những lúc mây u ám
Khúc xạ đôi khi lửa ấm nồng
Sóng sánh ly cà phê sữa đắng
Có hoa xoan trắng rụng tàn đông!

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp