Xướng: 
 

Khúc Biệt Ca
Nguyễn Gia Khanh

 

Lặng lẽ đêm này bạn với ta
Cầm tay chuốc mãi chén quan hà
Canh tàn chửa trọn vần thơ viết
Rượu tủi thêm tràn giọt lệ pha
Xót tiễn người đi hồn quạnh vắng
Buồn dâng mắt dõi bóng phai nhòa
Trời khuya lã chã sương rơi rụng
Ngỡ rót vào lòng khúc biệt ca.


Họa:
 

Từ Biệt
Nam Kha

 

Đăm đắm khuôn sầu em của ta
Trăng gieo lóng lánh giọt ngân hà
Điểm nhan kiều diễm lời thơ đắng
Khắc nét mơ hồ chén rượu pha
Dòng lệ đong đưa hồn bối rối
Bóng người ngơ ngẩn dáng loang nhoà
Ra đi gửi lại tình vương vấn
Mỗi ngước mỗi nhìn bước lữ ca.

 


  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp