Xướng:
 
KHÚC CẢM GIAO MÙA
Nguyễn Gia Khanh
 
Thu đà thoáng giục bóng ngoài song
Ủ mãi hồn xưa mộng thắm dòng
Dù đợi vẫn xa tình nhẹ ruổi
Dẫu chờ thêm muộn ngõ thầm mong
Đu cành níu phận thương vàng lá
Bủa gió ngùi thân ngẫm nặng lòng
Vù cái chợt qua mùa én nhạn
Ru chiều khúc hạ nuối sầu đong.
 
Đọc ngược :
 
Đong sầu nuối hạ khúc chiều ru
Nhạn én mùa qua chợt cái vù
Lòng nặng ngẫm thân ngùi gió bủa
Lá vàng thương phận níu cành đu
Mong thầm ngõ muộn thêm chờ dẫu...
Ruổi nhẹ tình xa vẫn đợi dù...
Dòng thắm mộng xưa hồn mãi ủ
Song ngoài bóng giục thoáng đà thu.
 
Các bài họa:
 
CẢM XÚC SỚM THU
Quang Lê Vũ
 
Thu sớm ghẹo ngày nắng lọt song
Phủ sương mờ đọng mái lưu dòng
Dù mây giỡn gió chao nhành động
Để nụ khoe vườn hẹn bướm mong
Đu đảo cánh diều thanh vọng xóm
Tiễn đưa chiều Hạ cảnh ghim lòng
Vù bay phút mộng sầu duyên vắng
Ru bổng tiếng hòa nhạc khúc đong
 
Nghịch:
 
Đong khúc nhạc hòa tiếng bổng ru
Vắng duyên sầu mộng phút bay vù
Lòng ghim cảnh Hạ chiều đưa tiễn
Xóm vọng thanh diều cánh đảo đu
Mong bướm hẹn vườn khoe Nụ để
Động nhành chao gió giỡn mây dù
Dòng lưu mái đọng mờ sương phủ
Song lọt nắng ngày ghẹo sớm Thu.
 20.7.2021
 
KHÚC CẢM GIAO MÙA
Thái Chung
Họa y đề - 01 giao cổ đối
 
Thu dịu ngóng hè nắng vãn song
Bến thưa thuyền đợi nước khơi dòng
Dù bung gió quyện buồn ngâu trải
Nẫu ruột đau chiều phủ ráng mong
Đu sóng mủi thuyền chao cận bão
Úa sen vầy cảnh rã tê lòng
Vù bay chợt thoáng mùa xoay chuyển
Ru hỡi tiếng sầu cuốc tủi đong.
 
Đọc ngược:
 
Đong tủi cuốc sầu tiếng hỡi ru
Chuyển xoay mùa thoáng chợt bay vù
Lòng tê rã cảnh vầy sen úa
Bão cận chao thuyền mủi sóng đu
Mong ráng phủ chiều đau ruột nẫu
Trải ngâu buồn quyện gió bung dù
Dòng khơi nước đợi thuyền thưa bến
Song vãn nắng hè ngóng dịu thu.
0729 H,20/7/2021
 
KHÚC GIAO HÒA
Bút Tre

 
Thu trọn lối hồng ngát cửa song
Ủ trong hồn mộng ước xuôi dòng
Dù hay sắc trọn miền luôn ngóng
Hủ đẹp thân tròn cảnh mãi mong
Đu ánh nắng ngời theo giữa giọng
Rũ thềm mây sáng thắp bên lòng
Vù theo gió lặng ngàn hoa đọng
Ru ngọn lửa tình nghĩa thỏa đong

Ngược:

 
Đong thỏa nghĩa tình lửa ngọn ru
Đọng hoa ngàn lặng gió theo vù
Lòng bên thắp sáng mây thềm rũ
Giọng giữa theo ngời nắng ánh đu
Mong mãi cảnh tròn thân đẹp hủ
Ngóng luôn miền trọn sắc hay dù
Dòng xuôi ước mộng hồn tronh ủ
Song cửa ngát hồng lối trọn thu
 
KHÚC NHẠC THU
Thạch Hãn
 
Thu đẹp nắng vàng lá rụng song
Sóng chao thuyền đẩy nước xuôi dòng
Dù căng bé đợi lần luôn nhớ
Bướm đuổi em chờ dạo mãi mong
Đu gió ngõ chiều trăng níu mộng
Tỏa hương vườn sớm cảnh say lòng
Vù bay cánh nhạn dìu mây lướt
Ru nhạc khúc buồn giọt đếm đong...

Ngược:

 
Đong đếm giọt buồn khúc nhạc ru
Lướt mây dìu nhạn cánh bay vù
Lòng say cảnh sớm vườn hương toả
Mộng níu trăng chiều ngõ gió đu
Mong mãi dạo chờ em đuổi bướm
Nhớ luôn lần đợi bé căng dù
Dòng xuôi nước đẩy thuyền chao sóng
Song rụng lá vàng nắng đẹp thu ./.
LCT 2O/O7/2O21
 
CHỚM THU
Đinh Tuấn Minh
 
Thu chớm cảnh sầu tủi nhuốm song
Lá rơi chiều đổ lệ tuôn dòng
Dù căng chán bởi tàn mơ mộng
Lõng phủ thôi vì rũ ước mong
Đu bám dỗi hoài tan nát phận
Bủa vây hờn mãi tái tê lòng
Vù đâu khuẩn dịch còn gây nhiễm
Ru tiếng nhạt dần vợi đếm đong
 
Nghịch:
 
Đong đếm vợi dần nhạt tiếng ru
Nhiễm gây còn dịch khuẩn dâu vù
Lòng tê tái mãi hờn vây bủa
Phận nát tan hoài dỗi bám đu
Mong ước rũ vì thôi phủ lõng
Mông mơ tàn bởi chán căng dù
Dòng tuôn lệ đổ chiều rơi lá
Song nhuốm tủi sầu cảnh chớm thu.
 
CÔ PHỤ CHỚM THU
Nguyễn Quê
 
Thu vừa thoảng lại gió chào song
Tách tả ngoài hiên gõ nước dòng
Dù... biệt bóng ơi người! Mãi nhớ
Dẫu..xa hình hỡi kẻ! Hoài mong
Đu đưa đợi suốt thâm quầng mắt
Ngóng ngẩn chờ luôn tủi xót lòng
Vù thoáng Nhạn mùa tin mãi bặt
Ru buồn nhạc khúc lẻ đời đong.
 
Nghịch:
 
Đong đời lẻ khúc nhạc buồn ru
Bặt mãi tin...mùa Nhạn thoáng vù
Lòng xót tủi luôn chờ ngẩn ngóng
Mắt quầng thâm suốt đợi đưa đu
Mong hoài kẻ hỡi! Hình xa...dẫu
Nhớ mãi người ơi! Biệt bóng ..dù
Dòng nước gõ hiên ngoài tả tách
Song chào gió lại thoảng vừa thu.
20-7-2021 
 
BUỒN CHỚM THU
Nguyễn Đức Hải
 
Thu chớm thoảng ngoài gió vịn song
Nhẹ khơi đàn vọng suối đưa dòng
Dù xa sóng quyện ngày thương nhớ
Dẫu vắng người về buổi đợi mong
Đu vạt nắng vàng rơi trước ngõ
Bủa làn mây xám phủ trong lòng
Vù nghe tiếng sáo diều bay khuất
Ru tủi võng sầu dạ đếm đong
 
Ngược:
 
Đong đếm dạ sầu võng tủi ru
Khuất bay diều sáo tiếng nghe vù
Lòng trong phủ xám mây làn bủa
Ngõ trước rơi vàng nắng vạt đu
Mong đợi buổi về người vắng dẫu
Nhớ thương ngày quyện sóng xa dù
Dòng đưa suối vọng đàn khơi nhẹ
Song vịn gió ngoài thoảng chớm thu..!
 
 
KHÚC THU SẦU
Yên Thái
 
Thu chuyển tiết hàn đã lạnh song
Lá lay nhìn vợi nắng vương dòng
Dù buông mộng cũ ngày theo đuổi
Vẫn lắng men già bạn nhớ mong
Đu nhẹ võng kiều yêu cúc thể
Ủ dâu tằm nhuộm trắng tơ lòng
Vù mây khuất nhạn tầm xa thẳm
Ru khúc đẫm sầu mắt lệ đong.
 
Đọc ngược:
 
Đong lệ mắt sầu đẫm khúc ru
Thẳm xa tầm nhạn khuất mây vù
Lòng tơ trắng nhuộm tằm dâu ủ
Thể cúc yêu kiều võng nhẹ đu
Mong nhớ bạn già men lắng vẫn…
Đuổi theo ngày cũ mộng buông dù…
Dòng vương nắng vợi nhìn lay lá
Song lạnh đã hàn tiết chuyển thu.
 
ĐIỂM SẮC THU
Văn Long
 
Thu điểm sắc mờ khói phủ song
Nát tan bèo lặng đắm trôi dòng
Dù căng kéo nặng hoài chân bước
Cảnh vắng thêm ngùi mãi hạ mong
Đu hết vượn nhìn cây rụng quả
Lái theo thuyền đẩy nước xao lòng
Vù bay gió lộng chiều mây giỡn
Ru tiếng nghẹn vì khổ nỗi đong.
 
Đọc ngược:
 
Đong nỗi khổ vì nghẹn tiếng ru
Giỡn mây chiều lộng gió bay vù
Lòng xao nước đẩy thuyền theo lái
Quả rụng cây nhìn vượn hết đu
Mong hạ mãi ngùi thêm vắng cảnh
Bước chân hoài nặng kéo căng dù
Dòng trôi đắm lặng bèo tan nát
Song phủ khói mờ sắc điểm thu.
 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp