Xướng:
 
TIẾNG SẦU QUYÊN
Thái Chung

 
Một thời thử vận lẽ nào quên
Mãi vọng đàn xưa nốt gẩy huyền*
Tuổi mộng nương nhờ bên cõi tuyết
Ân tình khắc để giữa đời duyên
Trầm ngâm nỗi nhớ buồn hoang đợi
Khắc khoải niềm thương giữ trọn nguyền
Chạnh xót bao mùa mong trả nghĩa
Xuân tàn não nuột tiếng sầu quyên.
0693 X,25/5/2021
 
* Dây đàn.

Họa:

KHÚC HẠ
Nguyễn Gia Khanh

 
Khúc hạ năm nào mãi chửa quên
Ngùi đêm tiễn bạn dưới trăng huyền
Quan hà ấy vẫn chia sầu thuở
Cổ độ ai còn lỡ bước duyên
Đã chẳng cầm xong từng phiến mộng
Thì thôi trả hết những câu nguyền
Như hồn Thục Đế than người cũ
Dạ chỉ thêm buồn tiếng Đỗ Quyên.
 
CHẲNG THỂ QUÊN
Văn Lon
g

 
Quá nửa đời rồi chẳng thể quên
Ngày xuân đuổi bắt giấc mơ huyền
Quê người lạ lẫm nhìn hoa tuyết
Nghĩa bạn nồng nàn tỏa nét duyên
Tối ngủ còn mơ từng buổi gặp
Thời qua đã khắc những câu nguyền
Bây giờ kỷ niệm hằn lưu mãi
Để tháng năm ròng tủi phận quyên.
 
NHƯ DÒNG CHẢY
Thạch Hãn

 
Mong vùi giấc điệp để rồi quên
Khoảng trống đằng sau cuộc hão huyền
Những tháng năm dài thơ thẩn mộng
Bao thời khắc rộng hững hờ duyên
Vàng trăng cũng chỉ đôi lời ước
Cạn buổi còn chăng mấy chữ nguyền
Thấm nỗi đau tràn như bọt biển
Tan vào cõi lặng bến thuyền quyên ./.
 
NỤ THẮM
Ngọc Tình

 
Mây hờn tóc cũ lỡ nào quên
Lướt nhẹ vai thơm mãi dịu huyền
Dáng phượng bâng khuâng nhòe khóe mắt
Đôi bờ chấp chới nhạt chiều duyên
Bên đời chỉ tiếc mầu xoan rụng
Bụi chữ đành buông một nét nguyền
Tím lại bao lần vương nụ thắm
Mơ còn bịn rịn sóng thuyền quyên.
 
ĐỖ QUYÊN
Nguyễn Tiến

 
Thục nữ ngoan hiền nét chẳng quên
Vì mê bởi cặp mắt nhung huyền
Trang đời vẻ đẹp thời xuân sắc
Liễu dáng thân ngà tuổi nụ duyên
Để trỗi lòng say thầm ước hẹn
Rồi đan ý tỏ vẹn thương nguyền
Cau trầu lễ vật người mai hỏi
Pháo nổ vui mừng họ Đỗ Quyên
 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp