Xướng:

 

KHÚC HOÀNG HÔN CHO EM

Thạch Hãn

LCT

 

Chân chồn gối mỏi đã từ lâu

Để lối hoàng hôn gợn nỗi sầu

Lại mỗi đêm cùng ly tửu chiến

Manh tình bại bỏ hố lòng sâu

Mùa hoa đổi sắc bên bờ mộng

Giữa cuộc đời mưa gió cản đầu

Bếp lửa xuân tàn tro lạnh lẽo

Cô hàng xóm vẫn đợi chờ khâu ./.


Họa: 
 

GIẤC MỘNG BUỒN

Nguyễn Gia Khanh

 

Huyễn  mộng xưa dù biết chẳng lâu

Mùa xuân lại đến bỗng thêm sầu

Trăng nhòa lối nhỏ bao lần vỡ

Bấy lượt mong người ruổi ngõ sâu

Lạc giữa trời đêm hồn trống trải 

Màu sương lạnh lẽo bủa trên đầu

Ta ngồi ngẫm cảnh bên thềm vắng

Bởi xót manh tình đã vụng khâu.

 

 

 

 

 

 

 
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp