Xướng:
 

Khúc Hợp Xướng
Thạch Hãn

 

Nhỏ ấy hờn ai sầu đẫm lệ
Ta nào trách kẻ mộng tìm hoa
Vườn hoang cỏ úa hồn thu nhạt
Ngõ hạ mờ đêm vắng cảnh tà
Dạo đó em về trăng gõ cửa
Không chờ ngọn sóng trỗi tình ca
Từ hôm biển hẹn thuyền qua bến
Có dẫn nàng thơ gợi cảm hòa ./.

 

Họa: 
 

Chợt Nhớ
Nguyễn Gia Khanh

 

Cho dù đã thỏa câu vàng ngọc
Cũng chỉ thêm sầu cuộc bướm hoa
Ruổi dấu hài nghiêng chiều lạc lõng
Hồn ngơ ngẩn dỗi bóng trăng tà
Đêm đành khép mộng dư buồn khổ
Tiếc thuở cung đàn rộn rã ca
Bạn nỡ rời mơ thừa tủi vắng
Ngùi hôm chén rượu mải mê hòa.

 


  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp