Xướng: 
 

Khúc Muộn
Nguyễn Gia Khanh

 

Bất chợt từng đêm bỗng hỏi lòng
Ân tình chẳng lẽ thế là xong
Thuyền xưa lỡ mộng người xuôi bến
Cuộc huyễn tàn mơ kiếp đổi dòng
Giữa nẻo hoang đường đang sóng cuộn
Nên hồn lả trước trận cuồng phong
Trần Châu lạc bước đành dang dở
Bởi khép đời nhau một chữ tòng.

 


Họa: 

 

Lầm Lỗi
Thạch Hãn

 

Nhìn nhau chẳng nói lại đau lòng
Kỷ niệm vui buồn thế đã xong
Lãng mạn đời hoa tình đổi bến
Cuồng si cuộc tửu nghĩa thay dòng
Đêm nằm cạnh sóng hồn trao lỡ
Mộng để quên chiều chết giữa phong
Biết tuổi thần tiên vừa ngã quỵ
Đành thôi chấp nhận cảnh tam tòng ./.

LCT 03/05/2019

 

Lực Bất Tòng Tâm
Thái Chung

 

Đà hay những buổi xốn xang lòng
Dẫu ước chung đường chả đặng xong
Nước ngập bờ đau thuyền ẩn bãi
Đời vương phận hẩm số neo dòng
Vì non dạ thả tình bung cháy
Để sóng tuôn gào tại dữ phong
Chạnh nghĩ ân nhiều đâu trốn trả
Mà do lực bất phải tâm tòng.

Sài Gòn, 03/5/2019
 

Khúc Muộn
ToNy Trần

 

Đường duyên lỡ dở khiến nao lòng
Kỷ niệm bao ngày tiếc cũng xong
Dẫu khéo đừng mơ nguồn trở mạch
Dù khôn chẳng đặng nước theo dòng
Than hờn thượng đế hoài giăng vũ
Trách giận ông trời bỗng đổ phong
Khổ nỗi Trần Châu sầu phạm hướng
Ngàn thương bóng tẻ tại câu tòng.

03/05/2019
 

Hồng Nhan
Lê Ngọc Dũng

 

Người thương vội vã cách xa lòng
Chợt hẩm hiu đời cũng khó xong 
Bởi cuộc tình xưa hờn dỗi bóng
Mà đêm hẹn cũ vấn vương dòng 
Duyên tàn chén tửu, bao ngày đọng
Những lúc tan, chiều ủ trận phong 
Nếu hỏi vì sao ngờ nghệch mãi
Thì xin đáp trả phận tam tòng.

3/5/2019
 

 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp