Xướng: 
Khúc Niệm Cuối
Thạch Hãn

 

Khoảng nắng xoay chiều rụng giữa sông
Vầng mây chết lặng cũng phiêu bồng
Con thuyền sợ sóng nhồi mưa biển
Cánh nhạn lo trời chuyển bão đông
Bỗng tiếng đàn ai sầu cảnh đệm
Hoà chuông thánh lễ vượt cây lồng
Ta ngồi niệm đỏ đôi tròng mắt
Hận bãi gian trần lắm kẻ ngông ./.

LCT 21/04/2019

 

Họa:

Liệm Hết Tuổi Ngông
Nguyễn Gia Khanh

 

Mơ gì suối nhỏ cũng thành sông
Những nẻo phù sinh lại bế bồng
Hạ đã phơi mình trên xác cỏ
Xuân còn dấu mặt giữa mùa đông
Vờ ru giấc huyễn vần thơ rụng
Khéo dỗ hồn xưa mảnh nguyệt lồng
Bỏ mặc hoang thuyền cho sóng vỗ
Ta về liệm hết tuổi cuồng ngông.

 

Đối Họa:


Khát Vọng
Thạch Hãn

 

Những buổi sương chìm trắng mặt sông
Đường quê khói nhạt đuổi mây bồng
Cha mòn mỏi gót bao lần hạ
Mẹ trở trăn đời mấy nỗi đông
Ước dỗ vần thơ chiều biển lộng
Thèm nâng chén tửu dạo trăng lồng
Nhưng nào dễ được niềm mơ ấy
Bởi cõi nhân tình lắm chuyện ngông ./.

LCT 21/04/2019


  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp