Xướng: 
 
Khúc Sâm Thương
Võ Tấn Hùng

Đàn ai da diết điệu sâm thương,
Thổn thức con tim nỗi đoạn trường?
Khắc khoải âm trầm dòng lệ ứa,
Chơi vơi nốt bổng sợi tơ vương.
Trăng buồn đầu bến thu nhòa sắc
Hoa rụng bên cầu hạ nhạt hương.
Khúc nhạc tình yêu đầy trắc trở,
Niềm riêng viễn khách mấy cung đường?
Bình Định, đêm 05.03.2018. 
 
 
Họa:

Cung Đàn Thương
Lãng Uyển Châu


Hay! khúc nhạc lòng ngân luyến thương 
Du dương lắng đọng cõi miên trường 
Hồn thơ dào dạt bờ khao khát 
Xướng họa vỗ về bến vấn vương
Trăng sáng, lầu êm tình tức cảnh
Sao trong, vườn lặng trái đưa hương
Vị đời dịu ngọt dang tay đón
Dẫu biết mù xa mấy dặm đường?
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp