Bài xướng:
 
Kỷ Niệm
(Tứ đối )
Phạm Kim Lợi

 
Chiều tà ác lặn về sau núi
Khói mỏng tre vương ở cạnh nhà
Bởi mến khuôn trăng đưa kiệu  tới
Vì yêu giọng nói rước em qua
Ngày xưa mộng ước con dâu thảo
Cảnh cũ thân côi bố mẹ già
Kỷ niệm bâng khuâng còn thấm đậm
Thời gian lặng lẽ cứ lùi xa.Họa:

Đành Thôi
(Tứ đối)
Nguyễn Gia Khanh

 
Đợi mặt trời vừa trôi xuống núi
Tìm cô bạn lại ghé sang nhà
Im hơi bặt tiếng nào kêu được
Kín cổng cao tường khó bước qua
Chợt tủi duyên thiu buồn phận hẩm
Mà thương mẹ yếu xót cha già
Tình xưa hết thắm đành ly biệt
Mộng cũ chưa tròn nỡ cách xa.
 
 

 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp